Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż systemu instalacji klimatyzacji VRF w budynku klinicznym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : TP-179/22/ZS

Wartość zamówienia : poniżej 5 382.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-08-10 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-08-10 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-07-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu BZP
  SWZ
  Załacznik nr 1 do SWZ
  Załącznik nr 2 do SWZ
  Załącznik nr 1 do PFU
  Załącznik nr 3 do SWZ
  Załącznik nr 4 do SWZ
  Załącznik nr 5 do SWZ
  Zalącznik nr 6 do SWZ
  Załacznik nr 7 do Załacznika nr 6
  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
  Wyjasnienia nr 1 do treści SWZ
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 10.08.2022

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: